Şcoala noastră

Prioritar pentru şcoala noastră este formarea educaţionala în funcţie de nevoile reale ale elevilor, oferind acces la întregul material curricular al şcolii si şanse  egale de reuşită pentru toţi.

Instituţia dispune de un colectiv de cadre didactice bine pregatite a caror intervenţie şi direcţionare are drept scop educarea şi pregătirea elevului ca element activ al societăţii, oferindu-i astfel capacitatea de adaptare rapidă şi eficientă la o societate în continuă schimbare.

Şcoala noastră îşi propune o instruire eficientă într-un climat educaţional stimulativ vizând cultivarea competiţiei şi a responsabilităţii, elevii fiind astfel bine motivaţi pentru reuşită şi performanţă.

Dorim să oferim elevilor noştri pregătirea necesară pentru valorificarea întregului lor potenţial dar şi dezvoltarea lor atât ca personalitate cât şi ca persoană, relaţiile elevilor fiind bazate pe colaborare, înţelegere, sprijin, toleranţă şi respect.