Raport asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2016-2017