Misiunea şcolii

Sprijinirea elevilor în cunoașterea și dezvoltarea potenţialulului, a aptitudinilor în funcţie de interesul şi motivaţiile personale;

Afirmarea libertăţii de gândire  în acord cu binele comun, cu respectarea particularităţilor individuale, cu toleranţa pentru diversitate și egalitatea de șanse;

Dezvoltarea   personalității elevilor, încât parcursul lor existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului;

Formarea unor elevi responsabili, capabili sǎ modeleze societatea dupǎ nevoile  proprii, compatibili cu statutul de cetățean european.

Şcoala este deschisă dialogului cu comunitatea, realizând o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.