Raport asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2014-2015