Viziunea şcolii

Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertăcurriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională şi morală, viziunea școlii s-a raportat la următoarelecompetente:

 • Însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale;
 • Formarea capacităţilor intelectuale şi a atitudinilor proactive, a disponibilităţil or afective şi a abilităţilor practice;
 • Asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
 • Stimularea gândirii critice şi a creativităţii, a spiritului inovativ în orice domeniu al cunoaşterii;
 • Educarea în spiritual respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale demnităţii şi al toleranţei;
 • Promovarea transparenţei, a dialogului şi a schimbului liber de opinii;
 • Încurajarea iniţiativei şi a participării/implicării active, inclusive în diferite aspecte din viaţa comunităţii locale;
 • Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă de valorile moral-civice;
 • Cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător;
 • Dezvoltarea armonioasă a individului, prin educaţia igienico-sanitară şi prin practicarea sporturilor;
 • Stimularea interesului faţă de viaţa şi tradiţiile comunităţii, a deschiderii către multiculturalitate şi plurilingvism;
 • Profesionalizarea tinerilor pentru desfăşurarea unor activităţi utile societăţii, producătoare de bunuri material şi spirituale de înaltă calitate;
 • Stimularea asumării responsabilităţii şi a puterii de decizie;